Ako zistím či vozidlo má CAN BUS zbernicu?
FAQ • 01.11.2014

Ako zistím či vozidlo má CAN BUS zbernicu?

Anonym

Ako zistím či vozidlo má CAN BUS zbernicu?

Najjednoduchšie sa dá zistiť v Zozname podporovaných vozidiel, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Samozrejme vozidla môžu mať CAN BUS zbernicu aj mimo nášho zoznamu. Ten obsahuje vozidlá, ktoré máme aj načítané, zapracované a otestované.