How To návody • 19.04.2024

Návod pre prijímače uClan s Enigma2

Sprievodca inštaláciou - konfiguráciou Enigma 2 Linux

Postup je obdobný pre rôzne verzie od rôznych výrobcov, podstatou je výber

a potvrdzovanie jednotlivých krokov. Ak by sa konfigurácia z nejakého dôvodu nastavila nevhodne, možno potom v MENU po dokončení tohto procesu opraviť, alebo previesť továrenské nastavenia a začať znova.

Pripojte prijímač k TV, internetu (Lan alebo wifi USB stick) a k anténam DVB-S / S2, T / T2, C

 • Nastavenie typu výstupu (odporúčané HDMI)

 • Nastavenie rozlíšenia (Odporúča podľa TV 1080p u HD, 2160p u 4k)

 • Nastavenie snímkového kmitočtu (odporúčané je 50Hz)

 • Nastavenie jazyka MENU

 • Ďalej budete vyzvaní, či chcete odstrániť zostávajúce jazyky, voľba záleží čisto na Vás. Zostávajúce jazyky môžete ponechať.
 • Pokračovaním tlačidlom Ok, budete informovaní o prevedení základných nastavení, postupujte podľa inštrukcií a používajte tlačidlá, ktoré sú znázornené na jednotlivých obrazovkách.
 • Nastavenie tunerov, záleží na použitej Vašej zostave, počet a typ konvertorov LNB, motor

Keď zvolíte automatickú detekciu, tak Vám pomôže v prípade, že neviete čo máte za konfiguráciu.

Konfigurácia a postup sa môže líšiť podľa počtu a typu vstupných tunerov DVB-S2 / T2 / C.

 • Po skončení konfigurácie tunerov budete opýtaní, či chcete prehľadať kanály. Ak chcete používať nejaký svoj setting (zoznam staníc), alebo Fast Scan tak zvoľte: "Nie, prehľadať neskôr ručne"
 • Nasleduje nastavenie pripojenia k internetu, zo môžete nakonfigurovať pripojenie Lan alebo WIFI

 • Ak je všetko v poriadku tak tento proces bude zakončený hláškou: Váš „názov prijímača" je pripravený na použitie.
 • Týmto je základné nastavenie Vášho prijímača a môžete sledovať FTA kanály, ak ich máte naladené. Kódované stanice sú funkčné po vložení karty a spárvnom nastavení čítačky, alebo dekodovacieho
 • Ďalšie rozšírenia - pluginy možno stiahnu z MENU -Pluginy

 • Stiahnutie pluginov z Internetu žltým tlačidlom postupujte:

 • Ak z nejakého dôvodu alebo nestability si prajete celý proces zopakovať použite Menu - Nastavené -Systém- Továrenské nastavenia

 • Pre nastavenie kariet alebo pre inštaláciu ďalších pluginov možno použiť inštaláciu cez USB súbor musí mať koncovku * .ipk