Nastavenie komunikácie pomocou iVMS 4200 v3.2.0.10. ENG
How To návody • 24.04.2024

Nastavenie komunikácie pomocou iVMS 4200 v3.2.0.10. ENG

Príklady nastavenia jednotlivých typov zariadení pre systém Modulárny videovrátnikov druhej generácie HikVision.

  1. Typy zariadení

Na obrázku vidíte tieto typy zariadení:

  1. (Main) Door Station - jedna vonkajšia dverová stanica musí mať adresu 0
  2. Sub Door Station - 1 až 16 dverových staníc na jeden systém adresa 1-99
  3. Indoor Station - vnútorná monitorová jednotka nastavujeme Call No.
  4. Indoor Extension - rozširujúca monitorová jednotka, ktorá je podružná k Indoor Station (Jedna Indoor Station môže mať max. 5ks podružných Indoor Extension. Všetky Indoor extension zvonia naraz spolu so svojou Indoor Station)

 

  1. (Main) Door Station

(Main) Door Station musí mať nastavenú adresu na 0 a musíte si zapamätať jej IP adresu (V príklade je IP adresa (Main) Door Station je 192.168.24.164).

  1. Sub Door Station

Ak pre Door Station priradíme adresu inú ako 0 stáva sa s nej Sub Door Station. V jednom systéme ich môže byť max. 16ks. Akonáhle nastavíte inú adresu ako 0 jednotka sa reštartuje.

Po reštarte nastavte v menu Network/Linked Network Configuration adresu (Main) Door Station. Áno správne je to 192.168.24.164

  1. Indoor Station

Pri vnútornej monitorovej jednotke nastavujeme parameter Call No. t.j. číslo pod ktorým sa bude volať na túto konkrétnu vnútornú monitorovú . V príklade je to 1.

V menu Network/Linked Network Configuration nastavíte adresu (Main) Door Station. Áno správne je to 192.168.24.164. Vyberte typ Main Door Station

D séria alebo V séria. Je to podľa názvu modelu napr. DS-KD8003-IME1 alebo DS-KV8113-WME1

  1. Indoor Extension

Rozširujúca monitorová jednotka, ktorá je k Indoor Station (Jedna Indoor Station môže mať max. 5ks podružných Indoor Extension. Všetky Indoor extension zvonia naraz spolu so svojou Indoor Station)

Nastavte typ zariadenia na Indoor Extension. Vyplňte Index od 1 to 5, ktorá rozširujúca monitorová jednotka je to v poradí. Po uložení sa jednotka reštartuje.

Po reštarte nastavte v menu Network/Linked Network Configuration adresu Indoor Station, ktorú Indoor Extesion jednotka rozširuje. V príklade je to 192.168.24.162