Nastavenie softvéru IVMS4200
How To návody • 24.04.2024

Nastavenie softvéru IVMS4200

Kombinácie a príklady použitia modulárnych systémov.

Nastavenia pomocou iVMS v3.2.0.10   platná k 01.01.2020.

 • Kombinácie použitia dvojvodičového, alebo IP systému.
 • Kombinácie použitia dvojvodičového systému s IP systémom.
 • Inštalácia a pridelenie funkcií pre SUB moduly priradené k vonkajšej jednotke.
 • Záznam videa z vonkajšej kamery v NVR / DVR.
 • Kombinácie použitia dvojvodičového systému s IP systémom a prístupovým systémom.

Kombinácie modulárnych zariadení a ich nastavenie pomocou iVMS4200.

Základným systémom je zostava zložená z video distribútora, alebo switchu s napájaním, jedného monitoru a jednej vonkajšej jednotky. Túto kombináciu sme si popísali v úvode a nie je potrebné nastavenie základných funkcií prevádzať pomocou software iVMS4200. tomto nastavení nie je nutné nič meniť, iVMS4200 použijeme iba na kontrolu nastavenia parametrov, alebo priradenie SUB modulov pre vonkajšiu jednotku.

 1. Základný systém doplnený o druhý podružný monitor.

Prvý monitor ostáva hlavným monitorom. Monitor podružný k prvému monitoru kopíruje plnohodnotne jeho funkcie.

Postup nastavení je nasledovný:

 1. Otvorte iVMS4200 v.3.2.0.10
 2. Prejdite do hlavného oddielu NASTAVENIA vnútornej jednotky, ktorú chcete pridať.
 3. Otvorte sekciu DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM.
 4. Otvorte pod-sekciu KONFIGURÁCIA ID kde máte možnosť voľby:
 5. INTERIÉROVÁ STANICA a tu zadáte číslo miestnosti a podlažie
 6. VNÚTORNÉ ROZŠÍRENIE aktivuje funkciu paralelného monitoru. Zadajte číslo monitoru 1 až 5.

 1. Následne prejdete do záložky SIEŤ.
 2. V konfigurácii LOKÁLNEJ SIETE nadefinujete IP adresu monitoru ktorý práve programujete.
 3. V konfigurácii PREPOJENEJ SIETE nadefinujete IP adresu hlavného monitoru.

Zvoľte DNS1 a DNS2.

Monitor hlavný pre druhú miestnosť, alebo pre bytovú jednotku má rovnaký postup nastavenia ako pre hlavný prvý monitor s tým, že číslo miestnosti je 2 a viac.

 1. Základný systém doplnený o druhú podružnú vstupnú jednotku s kamerou.

Vstupná jednotka podružná vždy priamo kopíruje funkcie hlavnej jednotky.

Postup nastavení je nasledovný:

 1. Otvorte iVMS4200 v.3.2.0.10
 2. Prejdite do hlavného oddielu NASTAVENIA vonkajšej , ktorú chcete pridať.
 3. Otvorte sekciu DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM.
 4. Otvorte pod-sekciu KONFIGURÁCIA ID kde máte možnosť voľby:

 • Číslo 0 = hlavná stanica.
 • Číslo 1 a viac = podružná stanica.

Zmena typu nastavenia hlavná / podružná stanica vyvolá nútený reštart zariadenia.

 1. Otvorte sekciu NASTAVENIA SIETE
 2. NASTAVENIA LOKÁLNEJ SIETE – toto je IP adresa jednotky, ktorú práve konfigurujete.
 3. NASTAVENIE SUB SIETE – toto je IP adresa hlavnej stanice.
 4. NASTAVENIE DNS1, DNS2. Použite DNS1 od vášho správcu siete. DNS2 môžete použiť IP Google, ako záložnú.

 1. Hybridný systém. V prípade, že máte záujem o kombináciu IP a dvojvodičovej technológie, treba vždy:
 • Zvážiť nutnosť takejto hybridnej inštalácie.
 • Použiť rovnakú (poslednú) verziu firmware.
 • Dbať na dĺžky vedení a ich typ pre dvojvodičovú časť.
 • Dbať na vyrovnanie potenciálov jednotlivých napájacích zdrojov.
 • Zvážiť zálohovanie napájania systému.

Ale všetky postupy nastavení sú bez výnimky identické s jednotlivými popismi dielčích  nastavení vonkajších jednotiek a ich SUB modulov, ako aj vnútorných jednotiek.

Na vašej sieti sa môže nachádzať kombinácia video vrátnikov prvej generácie, druhej modulárnej generácie a to v prevedení IP a aj dvojvodičovom  prevedení. Viete uvedeným postupom previazať IP dvernú jednotku na dvojvodičové, ako aj WiFi monitory. Ale aj opačne. Môžete mať dvojvodičovú vonkajšiu jednotku, ktorú naviažete na IP monitory pripojené na sieť metalicky, opticky, alebo cez WiFi pripojenie 2,4GHz.

SUB moduly pripojené k vonkajším jednotkám.

Základným údajom pre použitie SUB modulov je to, že ich smie byť pripojených maximálne 8 v rôznych kombináciách.

Ale ani to nie je úplná pravda, lebo v celkovej zostave 8 modulov, môžete skombinovať:

 • maximálne 8 kusov tlačidlových modulov (48 + 1 hlavný)
 • maximálne 5 kusov čítačiek kariet Mifare, alebo RFID
 • iba jeden kus numerickej klávesnice
 • iba jeden kus indikátoru hovoru
 • iba jeden modul s displejom
 • Ak použijete modul s displejom, tak sa celkový počet modulov znižuje iba na 5!

Pred inštaláciou sériovej linky RS-485 nastavte na zadnej strane modulu jeho pozičné číslo. Po pripojení modulu a reštartovaní vonkajšej jednotky sa modul načíta do systému. Jeho inicializáciu si môžete overiť pomocou iVMS4200.

Záložka NASTAVENIA – DOROZUMIEVACÍ SYSTÉM – PODRIADENÝ MODUL.

Tu sa zobrazia jednotlivé aktivované moduly, ktoré sú priradené danej vonkajšej jednotke.

Modul so 6 tlačidlami.

Po kliknutí na voľbu podriadený modul a ikonku nastavení (pero) máte možnosť jednotlivým tlačidlám prideliť volanie na danú vnútornú jednotku priradenú k tejto vonkajšej  jednotke. Tento modul si nevyžaduje vytvorenie zoznamu užívateľov s pridelenými kódmi pre ovládanie a presne zadefinovaným číslom vnútornej jednotky.

Moduly s displejom, numerickou klávesnicou a čítačkami kódových kariet Mifare a RFID si vyžadujú vytvoriť základný zoznam užívateľov s nastavenými právami a pridelenými číslami miestností. Konfigurácii sa budeme venovať v samostatnej kapitole: Programovanie skupín v iVMS4200.

Modul numerickej klávesnice.

Kód pre volanie internej stanice má formát: * číslo stanice #.

Kód pre otvorenie zámku užívateľom má formát: # min 6 ciferné číslo #

Kódom je možné toho času priamo ovládať iba zámok číslo 1.

Modul s displejom.

Modul s viacerými funkciami a možnosťami zobrazenia zoznamu staníc a kódov volaní.  Je ho vhodné kombinovať s modulom numerickej klávesnice vo väčších objektoch. Dokáže zobraziť zoznam 500 užívateľov. Pri práci s klávesnicou graficky zobrazuje voľby a funkcie.

Modul čítačky Mifare, alebo RFID.

Preferovaným modulom je Mifare, nakoľko má vyššiu ochranu proti kopírovaniu. Čítačka zvláda čítaj aj systém Desfire a jeho vyšší kódovaný štandard.

Pripojenie k sieti LAN, WiFi a WAN.

Pripojenie sa a konfigurácia aplikácie HIK-Connect.

Dvojvodičový systém.

Tento systém je voľne kombinovateľný za podmienok dodržania maximálnych počtov komponentov.

 1. VSTUPNÉ JEDNOTKY: 9 kusovz toho 8 podriadených
 2. KOMUNIKAČNÉ JEDNOTKY: 15 kusov DS-KD706 v kaskáde
 3. MONITORY 540 dvojvodič, alebo WiFi pripojenie

IP modulárny systém.

Tento systém je voľne kombinovateľný za podmienok dodržania maximálnych počtov komponentov.

 1. VSTUPNÉ JEDNOTKY: 8 kusov hlavných, a 5 podriadených pre hlavnú
 2. MONITORY 540 LAN PoE, alebo WiFi pripojenie + 12V DC

Kombinácia pripojenia modulárnych zariadení na sieť LAN / WiFi a následné pripojenie sa  na internet pre použitie aplikácie HIK-Connect.

 1. Základným pripojením sa k internetu je použitie LAN konektoru v distribútore DS-KD706(S), alebo switchi pre IP inštaláciu. Použite kabeláž min. Cat5E splňujúcu hlavné požiadavky prenosu 100Mbit/s. Takto pripojené komponenty sú všetky viditeľné vo vašej sieti. Máte kompletnú informáciu o IP a MAC adresách. Viete kompletne menežovať všetky pripojené jednotky pomocou SADPTool ako aj pomocou iVMS4200 ako aj pomocou HIK-Central.
 2. Druhá možnosť je použitie prepojenia LAN k prevodníku na optické rozhranie. Toto nie je bežný spôsob riešenia, ale umožňuje tak isto plnú kontrolu nad systémom.
 3. Tretia možnosť je pre dvojvodičový systém prepojiť LAN video distribútora s prídavným WiFi rútrom nastaveným do módu CL. (klient v domácej WiFi sieti) Takéto pripojenie umožňuje všetky nastavenia, ako pre metalické pripojenie.
 4. Štvrtou možnosťou pre dvojvodičový systém je pripojenie pomocou WiFi modemu v monitore. Toto pripojenie je síce fungujúce, ale prináša viacero obmedzení:
  • Systém video vrátnika JE MOŽNÉ nakonfigurovať do služby HIK-Connect.
  • Vzdialená správa funguje IBA pre daný monitor v systéme. T.č. neviete pristúpiť do nastavení vonkajšej jednotky pomocou iVMS4200, SADPTool, či iného monitorovacieho systému. Video distribútor DS-KD706 nefunguje systémom plnohodnotnej komunikácie, ako je to v prípade použitia switchu metalickej siete.

Nastavenie záznamu obrazu a zvuku video vrátnika v NVR.

V prvom rade vás si dovoľujeme upozorniť na fakt, že podľa smernice EU známej ako GDPR a v zmysle zákona číslo 18 / 2018 Z.z., nie je priamo povolené robiť videozáznam z verejného priestranstva.

Vášho video vrátnika viete nastaviť vo vašom NVR , ako každú inú IP kameru. Stačí v menu pridania IP kamery, nechať vyhľadať zariadenie, alebo ručne pridať zariadenie zadaním IP adresy, meno, heslo a ovládací port. Po správnom zadaní, sa vám kamera zobrazí v menu.

Po inštalácii do systému, treba nastaviť jej základné parametre. NVR série I2/I4 sú schopné ukladať aj zvukovú stopu. Aj pre túto vlastnosť sú nami tieto NVR vždy v inštaláciách preferované.

Po nastavení základných parametrov, viete sledovať, ukladať a v prípade bezpečnostného incidentu si pozrieť a uložiť plnohodnotný záznam.

Pre vonkajšie jednotky je možnosť nastavenia dvoch na ukladanie, ako aj priame zobrazenie. U prvej série video vrátnikov bolo možné nastaviť vždy iba prvý stream.

Pri pokuse o nastavenie druhého streamu u video vrátnika prvej série sa vám nezobrazí žiadny obraz.