Zapojenie odchodového tlačidla a zámku
Ako na to? • 27.03.2024

Zapojenie odchodového tlačidla a zámku

Odchodové tlačidlo schéma zapojenia:

Reálne zapojenie:

Schéma pre zapojenie elektrického zámku NO1/NO2:

Reálne zapojenie zámku:

Spoločne zapojenie zámku a odchodového tlačidla:

Potrebné nastavenie v iVMS-4200 pre otváranie zámku a odchodového tlačidla: