Testovanie kamery na meranie ľudskej teploty
Testujeme pre Vás • 27.03.2024

Testovanie kamery na meranie ľudskej teploty

Testovaný model: DS-2TD2617B-3/PA(B)

Verzia FW: 5.5.26_build_200330

Montáž: statív výška 1,75m

Prostredie: vnútorné stabilná teplota 22°C

SW: iVMS4200 v3.2.0.102

Výrobca doporučuje dodržať nasledujúce podmienky:

1. stabilná teplota prostredia v rozsahu 10-35°C

2. prostredie bez prievanu a priameho slnečného svitu

3. dodržanie inštalačných podmienok (inštalačná výška, vzdialenosť kamery od morenej osoby)

4. dodržať čas kalibrácie a zahriatia kamery (pre pevné kamery je to 90 minút)

5. zaistiť jednosmernú uličku pre prichádzajúcich ľudí

6. vyvarovať sa rušnému prostrediu na pozadí kamery a externým tepelný zdrojom

7. v prípade nízkych teplôt vonkajšieho prostredia sa doporučuje adaptácia teploty pokožky (5 minút)

8. skontrolujte či máte poslednú verziu FW pre kameru

Po ukončení kalibračného procesu (30 min. po pripojení napájania) je možné kameru nastaviť.

Najskôr je potrebné nastaviť kameru so módu Body Thermometry

Potom nastavíte zobrazovanie pravidiel v obraze kamery

V základnom nastavení je nutné povoliť meranie teploty, zapnúť zobrazenie, nastaviť emisivitu a detekčnú vzdialenosť

Potom sa nastavuje časť pre klasickú kameru. Kde sa hlavne nastavuje detekcia tváre. Max. a min. vzdialenosť očí. Rýchlosť a citlivosť detekcie.

Alarmová a predalarmová teplota.  Pri našom teste sme predalarmovú teplotu nastavili na 37°C a alarmovú teplotu na 37,5°C.

Nakoniec sa nastavuje čast termokamery - záložka je prepnutá na Camera 02. Tu sa nestavuje, buď automatická kalibrácia kamery,

alebo kalibrácia pomocou Black body, ktoré zvyšuje presnosť merania na +-0,3°C

Obrázok znázorňuje osobu, ktorej telesná teplota neprekročila 37,5°C. Všimnite si,že horúcu šalku v ruke kamera ignoruje.

Obrázok znázorňuje osobu, ktorej telesná teplota prekročila 37,5°C. Zvýšená teplota je simulovaná horúcu šalkou v oblasti čela.

IFrame