Reset hesla pre zariadenia Hikvision
Ako na to? • 28.03.2024

Reset hesla pre zariadenia Hikvision

Z dôvodu množiacich sa dotazov a problémov s resetom hesla Hikvision zariadení sme sa rozhodli výjsť Vám v ústrety a vytvorili sme tento blog.

Tu si môžete stiahnuť *.PDF súbor návod na reset hesla. Sú v ňom opísané všetky možné metódy resetu hesla.

Exportované súbory *.xml alebo *.csv nám pošlite na mail podpora@euroin.sk

Tieto súbory preposielame výrobcovi, ktorý nám ich vráti resetované. Preto Vám odporúčame posielať nám ich v pracovnej dobe. Mimo pracovenej doby a cez víkendy nám to výrobca neresetuje. 

Je dôležité:

  • aby ste SADP tool vždy spúšťali "ako správca" 
  • aby ste boli káblom pripojený v tej istej sieti ako zariadenie, nie cez Wi-Fi
  • aby ste v dobe medzi exportom súboru a importom resetovaného súboru zariadenie nereštartovali a ani neodpájali od napájania
  • a tak isto čas medzi exportom a importom nesmie presiahnuť 24 hodín

Nepoužívajte export hore nad zariadeniami! - viď obrázok nižšie

Bezplatný reset hesla poskytujeme len pre zariadenia zakúpené u nás!

Tu si môžete stiahnuť najnovšiu verziu SADP tool-u:

 

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že Vám tento blog pomohol.