OPEN-ioting
Testujeme pre Vás • 28.03.2024

OPEN-ioting

OPEN-ioting je modul pre otváranie bránových systémov pomocou mobilnej aplikácie. Táto jednotka disponuje dvoma výstupmi a troma vstupmi pre ovládanie a sledovanie polohy brány. Zariadenie je určené pre prevádzku od -25°C do +50°C.

Napájanie OPEN.ioting je možné realizovať buď pomocou PoE vďaka RJ45 portu alebo pripojením na 230VAC. Na boku zariadenia sa nachádza dvojica DIP prepínačov.

Prvý z nich určuje, či sú vstupy pre dorazy brány (IN1 a IN2) NC alebo NO. Ak je prvý DIP prepínač v polohe ON, vstupy sú typu NO, ak je v polohe OFF, tak vstupy sú typu NC.

Druhý DIP prepínač nám určuje, či bude výstup prebiehať len jedným alebo dvoma relé. Ak je druhý DIP prepínač v polohe ON výstup prebieha pomocou dvoch relé - prvé relé vyšle impulz pre otvorenie brány, druhé relé vyšle signál pre zatvorenie brány, ak je DIP prepínač v polohe OFF výstup prebieha pomocou jedného relé - prvý impulz bránu otvorí, druhý impulz bránu zatvorí. Štandartne pri Comunello bránových systémoch nám však stačí výstup iba pre jedno relé.

Pre prvotné nastavenie, ovládanie brány, sledovanie polohy brány nám slúži aplikácia, ktorá je pre platformy Android, iOS a aj pre Apple Watch. Preto je potrebné aby malo zariadenie prístup na internet (v sieti musí byť DHCP router) a to buď pomocou WLAN (WI-FI) alebo LAN (RJ45). 

Nižšie si môžete pozrieť screenshoty z prvotnej konfigurácie (koláž screenshotov z aplikácie):

Nižšie vidno ako prebieha ovládanie brány a sledovanie jej polohy (koláž screenshotov z aplikácie):