Nový dvojvodičový videovrátnik Hikvision
Testujeme pre Vás • 28.03.2024

Nový dvojvodičový videovrátnik Hikvision

Prednosťami nového systému sú: 

  • Možnosti zapojenia do série, do hviezdy alebo ich kombinácia.
  • Za určitých podmienok, ktorým sa budeme venovať nižšie v tabuľke, je možné, aby vnútorná jednotka fungovala aj 200m od zdroja napájania.
  • Jednoduché nastavenie pomocou otočných DEC prepínačov.

Zariadenia tohto nového systému sú:

DS-KD7003EY-IME2/Aluminum - vonkajšia jednotka v hliníkovom prevedení

DS-KD7003EY-IME2 - vonkajšia jednotka v nerezovom prevedení

DS-KH7300EY-WTE2 - čierna vnútorná jednotka s Wi-Fi

DS-KH7300EY-WTE2/White - biela vnútorná jednotka s Wi-Fi

DS-KH7300EY-TE2 - čierna vnútorná jednotka bez Wi-Fi

DS-KH7300EY-TE2/White - biela vnútorná jednotka bez Wi-Fi

DS-KAD7060EY - distribútor

DS-KAD7061EY - rozbočovač

DS-KAW150-4N - zdroj pre distribútor

Vyššie uvedené zariadenia nie sú kompatibilné s ostanými videovrátnikmi Hikvision a to z dôvodu vyššieho pracovného napätia. Nové zariadenia pracujú s napätím 48V namiesto 24V ako pri ostatných dvojvodičových videovrátnikoch Hikvision.

Možné topológie sú:

Ak je v systéme iba jeden zdroj, tak sa systém môže skladať maximálne zo 64 vnútorných jednotiek bez Wi-Fi. V prípade použitia Wi-Fi vnútorných jendotiek (pre Hik-Connect funkcionalitu) toto číslo klesá na 22. Maximálne 16 rozbočovačov DS-KAD7061EY môže byť v kaskáde. Vyššie uvedené počty platia pre kabeláž lepšiu ako AWG20.

V prípade použitia dvoch zdrojov je možné, aby sa systém skladal maximálne z 99 vnútorných jednotiek bez Wi-Fi, v prípade jednotiek s Wi-Fi je ich možné pripojiť maximálne 44.

Je možné kombinovať zapojenie do hviezdy a do série:

Nižšie si môžete pozrieť maximálne vzdialenosti medzi jednotlivými prvkami systému pri danom priereze kabeláže. Tak ako je napísané v úvode, maximálna vzdialenosť od zdroja k najvzdialenejšej jednotke je 200m.

Ak sa kabeláž skladá z paralelných vodičov (napr. SYKFY), je potrebné, aby vždy pod jednou svorkou zariedenia bol len jeden vodič tejto kabeláže. Vnútorné jednotky a rozbočovače odporúčame pripájať na svorky distribútora CH3-CH6 a vonkajšie jednotky do svoriek CH1-CH2.

Vonkajšia jednotka DS-KD7003EY-IME2

Táto jednotka je kompatibilná so všetkými doterajšími submodulmi až na submodul KD-DIS, ktorý v tejto chvíli nie je podporovaný. V prípade submodulu KD-TDM/TDE je potrebné ho aktualizovať cez jeho AP na verziu V1.0.1_231008 alebo novšiu.

Nastavenie adresy jednotky prebieha pomocu DEC otočných ovládačov (trimrov) nachádzajúcich sa na zadnej strane zariadenia pod krytkou uchytenou dvoma skrutkami. Nastavenie prebieha tak ako na obrázkoch nižšie. Adresa 0 značí hlavnú vonkajšiu jednotku, adresa 1-16 značí podružnú vonkajšiu jednotku. Otočnými prepínačmi je možné takisto zmeniť čas zopnutia relé, nižšie je možné vidieť závislosť času zopnutia od nastavenej hodnoty prepínačom.

Z prednej strany sú 2 potenciometre, ktorými je možné nastaviť hlasitosť mikrofónu a reproduktora. Pod potenciometrami sa nachádzajú dve tlačidlá, ktoré je možné využiť na zvonenie na vnútornú stanicu. Krytkami v balení je možné dosiahnuť aby bola táto jednotka buď s jedným tlačidlom, dvomi tlačidlami alebo bez tlačidiel. Podržaním lavého tlačidla na 10s je možné na jednotke zapnúť režim AP, ktorý nám dovolí sa pripojiť na zariadenie a vo WEB rozhraní ho konfigurovať.

Veľmi podstatným krokom je podržanie pravého tlačidla na 10s aby sa spárovali zariadenia v systéme.

Nižšie si môžete pozrieť ako vstúpiť do WEB konfigurácie. WEB konfigurácia je prispôsosobná aj pre mobilné telefóny, najčastejšie nám WEB konfigurácia slúži na vytváranie osôb, keďže väčšinu nastavení je možné riešiť hardvérovo. 

Defaultné heslo pre prihlásenie do Wi-Fi a pre vstup do konfigurácie je napísané na štítku na zadnej strane zariadenia. Toto isté heslo platí aj pre AP submodulu KD-TDM/TDE, samozrejme toto heslo je možné zmeniť.

Jednotka DS-KD7003EY-IME2 disponuje dvomi výstupmi pre zámok. Pri poveli pre otvorenie dverí, výstup Lock 1 vytvorí impulz 20V 4A pre otvorenie pulzného zámku. Výstup Lock 2 je klasické relé so svorkami NC,NO,COM.

Vnútorná jednotka DS-KH7300-(W)TE2

Takisto ako aj pri vonakjšej jednotke sa adresa nastavuje pomocou otočných DEC prepínačov (trimrov).  V tomto systéme je možné mať maximálne 3 rozširujúce jednotky na jednu vnútornú stanicu. Rozšíreniu nastavíme rovnakú adresu ako pri hlavnom monitore s rozdielom že na DEC prepínači s názvom extension nastavíme hodnotu 1,2 alebo 3. Ďalej sa na jednotke nachádzajú DIP prepínače, ktorými je možné prepínať réžim jednotky.

Réžimy sú dva: 

  • Building mode: v tomto réžime je možné, aby bola zasvietená vždy iba jedna vnútorná jendotka a vždy je možné používať iba jednu vnútornú jendotku v systéme. 
  • Villa mode: v tomto réžime je potrebné napájať jednotku externým zdrojom a je možné používať všetky jednotky v systéme naraz. 

Displej jednotky vždy zhasne po 10s a tento čas nieje možné konfigurovať. Obrazovka môže byť rozsvietená iba tlačidlami pod displejom.

K jednotke je takisto možné pripojiť zvonček pred dverami, zapojenie je vidieť nižšie: