Najnovšie FW pre videovrátniky
Ako na to? • 27.03.2024

Najnovšie FW pre videovrátniky

Pre správne fungovanie zariadení je nutné po každom upgrade firmwaru zariadenie vyresetrovať do výrobných nastavení a znovu nastaviť!!!

Firmware pre vonkajšie jednotky - modulár:

DS-KD8003-IME (SK jazyk) - link

DS-KD8003-IME1(B), DS-KD8003Y-IME2 (SK jazyk) - link

Firmware pre vonkajšie jednotky - villa:

DS-KV8x13-WME1, DS-KV6113-WPE1 - link

DS-KV8x13-WME1(B), DS-KV6113-WPE1(B) - link

DS-KV8x13-WME1(C), DS-KV6113-WPE1(C) (SK jazyk) - link

Firmware pre vnútorné jednotky:

DS-KH6320-(W)TE1, DS-KH8350-(W)TE1, DS-KH6320(E)Y-WTE2 - link

DS-KH6320-(W)TE2 - link

DS-KH6350-(W)TE1, DS-KH6351-(W)TE1 - link

DS-KH6000-E1, DS-KH6100-E1 - link (sťahujte verziu VIS_INDOOR_B2)

DS-KH6110-WE1 - link (sťahujte verziu VIS_INDOOR_B1pro)

DS-KH9x10-WTE1 - link

DS-KH9x10-WTE1(B) - link

Zariadenia s novým FW komunikujú prostredníctvom bezpečnejšieho protokolu 2.0. Z tohto dôvodu je potrebné pridať vnútorné a rozširujúce jednotky v Device managment v programe iVMS-4200. Link pre nastavenie: https://www.maxalarm.sk/blog/category/blog/article/videovratniky-protokol-20-.xhtml