KIS703-P
Testujeme pre Vás • 28.03.2024

KIS703-P

Zariadenia z kitu DS-KIS703-P: DS-KH6320-WPTE2, DS-KV8103-IMPE2                           

Verzia FW vnútornej jednotky: 2.1.4 build 201012

Verzia FW vonkajšej jednotky: 2.1.8 build 200915

V prípade, že zariadenie vydáva hlášky v anglickom jazyku, je možné to zmeniť aj bez použitia distribútora(DS-KAD706). No je potrebné, aby sa v zariadeniach nachádzali vyššie spomenuté verzie firmvérov.

 

Vstúpime do konfigurácie a násladne do sprievodcu.

Vyberieme požadovaný jazyk.

Po reštarte zariadenia znova prejdeme sprievodcu so zvoleným jazykom až do konca.

 

Pri výpadku elektrickej energie sa môže stať, že uvidíme nesprávny čas v živom zobrazení. Tento čas je zobrazený z OSD kamery vonkajšej jednotky (DS-KV8103-IMPE2). Možné riešenie je vypnúť zobrazovanie nesprávného času.

V tomto prípade je nutné použitie distribútora (DS-KAD706) na konfiguráciu vonkajšej jednotky. Konfigurácia prebieha cez iVMS4200.

V prípade, že sa rozhodnete pripojiť k distribútoru (DS-KAD706) aj vnútornú jednotku (DS-KH6320-WPTE2) je potrebné dodržať polaritu!