Cyklické reštartovanie klávesnice INT-TSI
Ako na to? • 27.03.2024

Cyklické reštartovanie klávesnice INT-TSI

Vážení obchodní partneri,

na dotykových klávesniciach INT-TSI (s firmvérom verzie 1.7.32 alebo vyšším), ktoré boli spustené alebo reštartované od 18. marca 2019, sa môžu vyskytnúť cyklické reštarty. Táto situácia je spôsobená uplynutím platnosti certifikátu hlavného certifikačného subjektu.

Postup odstránenie poruchy:

  • vyberte kartu micro SD z konektora klávesnice INT-TSI.
  • stiahnite si súbor "update.zip", pre stiahnutie súboru klik tu
  • rozbaľte archív "update.zip" a skopírujte súbor s názvom "update" priamo na pamäťovú kartu vybratú z klávesnice. Neodstraňujte žiadne súbory z karty 
  • vložte pamäťovú kartu späť do zásuvky klávesnice INT-TSI
  • vykonajte reštart klávesnice INT-TSI (z menu klávesnice alebo dočasným odpojením napájania)
  • ak bol dátum na ovládacom paneli zmenený, aktualizujte ho a obnovte funkciu synchronizácie času

Tento postup by sa nemal vykonávať na klávesniciach so softvérovou verziou nižšou ako 1.7.32