Bezdrôtové moduly a zariadenia Grenton
Testujeme pre Vás • 28.03.2024

Bezdrôtové moduly a zariadenia Grenton

Okrem drôtových modulov a zariadení, ktoré sa pripájajú na zbernicu TF-Bus, ponúka Grenton aj bezdrôtové moduly a zariadenia komunikujúce pomocou protokolov Z-Wave alebo Wi-Fi. Oba protokoly sú už dnes štandardom v technológií Smart home. Je ťažké objektívne posúdiť, ktorý z nich je lepšie použiť. Všetko závisí od konkrétnej situácie a projektu. Poďme sa pozrieť na ich výhody resp. nevýhody.

Z-Wave moduly a zariadenia kompatibilné so systémom Grenton

 • Protokol Z-Wave má nižšiu frekvenciu ako iné protokoly, takže vo všeobecnosti pomáha prekonať prekážky (napr. steny).
 • Na druhej strane ma Z-Wave obmedzenú rýchlosť – napr. bezdrôtový Smart panel je iba Wi-Fi, lebo vyžaduje rýchlejší prenos dát.
 • Z-Wave moduly pracujú v sieti mesh, takže je potrebné navrhnúť Z-Wave sieť tak, aby spĺňala jej požiadavky.
 • V prípade systému Grenton sa každý Z-Wave modul počíta do 48 modulov obsluhovaných hlavným modulom CLU.
 • UPOZORNENIE – V systéme Grenton je možné použiť iba Z-Wave moduly, pri ktorých je uvedené, že sú s nim kompatibilné. Iné značky/moduly nebudú kompatibilné.

Wi-Fi moduly a zariadenia v systéme Grenton

 • Vyššia rýchlosť prenosu dát.
 • Wi-Fi modul sa nepočíta do celkového počtu 48 modulov ovládaných jedným modulom CLU.
 • Wi-Fi moduly môžu pracovať aj bez CLU, ale s obmedzenými funkciami pri programovaní.
 • Pre správnu funkciu modulov je v objekte nevyhnutné veľmi dobré pokrytie Wi-Fi sieťou – pre Smart home zariadenia sa odporúča vyhradený router.
 • UPOZORNENIE – v systéme Grenton je možné použiť len Wi-Fi moduly a zariadenia Grenton. Iné značky/moduly nebudú kompatibilné.

V súčasnosti sú dostupné tieto bezdrôtové moduly a zariadenia:

 • Wi-Fi: Grenton Relay X2+ WiFi, Grenton Roller Shutter WiFi, Grenton Smart Panel 4B WiFi (čierny a biely)
 • Z-Wave: Aeotec Dual Nano Switch, Aeotec Nano Switch, Aeotec Nano Dimmer, Aeotec Nano Shutter, Aeotec Dimmer Bypass a rôzne senzory

 

Návod ako pridať bezdrôtové moduly a zariadenia k systému Grenton:

 

1. Wi-Fi moduly a zariadenia

Úplne nové zariadenie po zapnutí začína s AP (prístupový bod) SSID: CLU36xxxxxxx [reset] a s továrenským heslom (PIN) „00000000“.

Po pripojení k AP sa pripojte k http serveru zariadenia pomocou webového prehliadača na adrese http://192.168.4.1

Tam si nastavíte vlastný PIN - ten bude slúžiť ako nové AP heslo a zároveň „Secret key“ používaný nástrojom Object Manager počas procesu zisťovania „CLU Discovery“. Ďalej nastavíte parametre Wi-Fi siete, ku ktorej sa má zariadenie pripojiť.

Na záver už len pripojíte svoj PC k rovnakej Wi-Fi sieti ako zariadenie a v nástroji Object Manager kliknete na „CLU Discovery“. Vyberiete si sieť, v ktorej chcete zariadenie vyhľadať a po objavení zariadenia už len zadáte PIN resp. „Secret key“, ktorý ste si predtým vytvorili.

2. Z-Wave moduly a zariadenia - párujú sa priamo s CLU modulom a to nasledovne:

Stlačte „link“ tlačidlo na module CLU (zelená dióda bude blikať v 200ms intervaloch)

Ďalej stlačte „link“ tlačidlo aj na Z-Wave module.

Správne pripojenie bude signalizovať trojité bliknutie oboch diód na CLU.

Pre konfiguráciu pripojte CLU pomocou ethernetového portu k Vášmu PC, spustite nástroj Object Manager a vo Vašom projekte spustite procedúru „CLU Discovery“ (podobne ako pri Wi-Fi moduloch).