Bezdrôtová anténa DS-3WF02C-5AC/O
Testujeme pre Vás • 28.03.2024

Bezdrôtová anténa DS-3WF02C-5AC/O

Zariadenie DS-3WF02C-5AC/O je bezdôtový most, ktorý dovoľuje bezdrôtovo pripojiť zariadenia do vzdialenosti max. 5km (Nutná priama viditeľnosť). Vďaka tomu je možné umiestniť kameru napríklad aj tam, kde nie je ethernet a pripojiť ju k záznamovému zariadeniu. 

Potrebujeme minimálne dve tieto zariadenia - jeden (alebo viac) "klient" (CPE) a jeden "prístupový bod" (AP). K jednému "prístupovému bodu" doporučujeme pripojiť maximálne 4-och "klientov".

Pod krytom v spodnej časti zariadenia sa nachádza 5 DIP prepínačov. Z ľava prvý z nich určuje, či je zariadenie CPE (ak je DIP hore), alebo či je zariadenie AP (ak je DIP dole). Ostatné prepínače slúžia na spárovanie zariadení. To znamená, že ak určíme AP zariadeniu adresu 1, tak ostatným zariadeniam CPE dáme takisto 1-ku, aby sa nám spárovali.

Na prvotnú konfiguráciu pripojíme zariadenia do rovnakého switch-u a aktivujeme ich. Následne im nastavíme TCP/IP adresy (ako napr. pri IP kamere). Doporučujeme Vám zmeniť výrobcom prednastavené heslo zabezpečenia Wi-Fi komunikácie.

Po odpojení od switch-u skontrolujeme, či máme zariadenia spárované. V prípade že sa nám rozsvietia LED diódy intezity signálu na všetkých zariadeniach je systém nastavený správne.

Nižšie vidíme typickú schému zapojania antén.

Zapojenie na strane kamery:

Zapojenie na strane NVR: