AcuSense
Novinky • 27.03.2024

AcuSense

V modelových situáciach 1 až 4 sú použité Hikvision Easy IP 4.0 AcuSense NVR, ktoré majú podporu filtrovania falošných alarmov a rýchle vyhľadávanie podľa cieľa (auto, človek) celkovo na  štyroch kanáloch na strane NVR

Riešenie 1: Klasické IP kamery + Hikvision AcuSense NVR

Ak zákazníci nechcú nahradiť svoje existujúce IP kamery, môžu si ich ponechať a pridať Hikvision AcuSense NVR. To podporí filtrovanie falošných alarmov a rýchle vyhľadávanie podľa cieľa (auto, človek) celkovo na  štyroch kanáloch v NVR.

Riešenie 2: Hikvision AcuSense IP Kamera + klasické NVR

Naopak, ak by zákazníci radšej ponechali svoje existujúce NVR, k riešeniu môžu byť pridané IP kamery Hikvision AcuSense. 

Treba zdôrazniť, že je to najvhodnejšie pre zákazníkov, ktorí potrebujú v reálnom čase filtrovať falošné alarmy. Bežné NVR nebude zaznamenávať alebo zobrazovať falošné alarmy, pretože funkcia sa nachádza v kamerách. Podobne, užívatelia nemôžu vyhľadávať informácie o alarme, ktoré kamery poskytujú, pretože NVR nepodporuje rýchle vyhľadávanie. 

Riešenie 3: ColorVu IP cameras + Hikvision AcuSense NVR

Kamery ColorVu dodávajú jasný farebný obraz aj pri slabom osvetlení a v noci. V spojení s Hikvision AcuSense NVR, zákazníci získajú systém, ktorý poskytuje vysoko efektívny filter falošných poplachov, plus možnosť rýchleho vyhľadávania podľa cieľa (auto, človek) a to nepretržite.J

ediným obmedzením tohto nastavenia je, že je navrhnutý tak, aby priniesol vyššie uvedené funkcie maximálne na štyri kanály NVR-ka. Je možné pridať ďalšie kanály, ale zobrazia sa iba normálne informácie o alarme a nepodporuje rýchle vyhľadávanie cieľa.

Toto riešenie je najvhodnejšie pre zákazníkov, ktorí potrebujú spoľahlivý filter falošných poplachov pri slabom osvetlení a na štyroch miestach.

Riešenie 4: Hikvision AcuSense IP kamery + Hikvision AcuSense NVR + 4-ch klasické IP kamery 

Keď zákazníci potrebujú filterovať falošné poplachy pre viac ako štyri miesta chránené kamerami, cenovo výhodné riešenie môže byť dosiahnuté kombináciou bežných IP kamier s IP kamerami Hikvision AcuSense a Hikvision AcuSense NVR.

Keďže Hikvision AcuSense NVR a aj Hikvision AcuSense kamery podporujú filter falošných poplachov, funkčnosť sa začína prekrývať, keď sa k Hikvision AcuSense NVR pripájajú iba štyri IP kamery Hikvision AcuSense. Odporúča sa použiť oba produkty, keď zákazníci potrebujú túto funkciu pre viac ako štyri kanály. Konkrétne, zákazníci môžu pripojiť až štyri klasické IP kamery k Hikvision AcuSense NVR pre filter falošných poplachov a potom pre ostatné kanály použiť IP kamery Hikvision AcuSense. Takýmto spôsobom bude vo všetkých kanáloch k dispozícii filter falošného poplachu aj funkcia rýchleho vyhľadávanie podľa cieľa.