Technické oddelenie

     
Ing. Martin Hudec   Ing. Branislav Záborský   Peter Švorc   Ivan Nepraš
technický riaditeľ    projektový manažér   technický špecialista   technický špecialista
+421 918 193 791   +421 948 112 722   +421 948 304 205   +421 948 844 202
hudec@euroin.sk   zaborsky@euroin.sk   svorc@euroin.sk   nepras@euroin.sk

 

Technické oddelenie
+421 413 219 317
podpora@euroin.sk

Technická podpora poskytovaná len registrovaným zákazníkom