Ing. Miloš Kosanić, MBA   Bc. Pavol Ivanič      Vladimír Trško      Ing. Jozef Berta
obchodný riaditeľ    obchodný manažér   obchodný manažér    obchodný manažér
sales director   BA,TT,NR   ZA,BB,TN   KE,PO 
+421 948 220 620   +421 940 502 775    +421 948 887 050   +421 948 887 051
kosanic@euroin.sk   ivanic@euroin.sk    trsko@euroin.sk   berta@euroin.sk

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Martin Rusovský Martin Anoši Michal Jakeš Jakub Ďuratný Radoslav Mišík
operatívny manažér odbyt Bratislava odbyt Bratislava odbyt Žilina odbyt Žilina
operative manager +421 232 225 522 +421 232 225 522 +421 413 219 311 +421 413 219 311
+421 948 030 555 bratislava@euroin.sk bratislava@euroin.sk zilina@euroin.sk zilina@euroin.sk
rusovsky@euroin.sk        

 

 

   
Ing. Juraj Juríček    Peter Švorc Ing. Branislav Záborský  
technický riaditeľ      technický špecialista projektový manažér  
+421 940 502 774      +421 948 304 205 +421 948 112 722  
juricek@euroin.sk  svorc@euroin.sk zaborsky@euroin.sk  

Technicke oddelenie email : podpora@euroin.sk