Zapojenie odchodového tlačidla a zámku

21.06.2021
Zapojenie odchodového tlačidla a zámku

Odchodové tlačidlo schéma zapojenia:

Reálne zapojenie:

Schéma pre zapojenie elektrického zámku NO1/NO2:

Reálne zapojenie zámku:

Spoločne zapojenie zámku a odchodového tlačidla:

 

Potrebné nastavenie v iVMS-4200 pre otváranie zámku a odchodového tlačidla: